Rượu nếp Kim Sơn Ninh Bình

100,000 

Danh mục sản phẩm: Rượu

Mã sản phẩm: Rượu nếp Kim Sơn

Nguồn gốc: Kim Sơn Ninh Bình