Gỏi cá Diêu Hồng

380,000 1,250,000 

Danh mục: Gỏi Cá

Loại sản phẩm: Gỏi Cá Diêu Hồng

Nguồn gốc: Nga Sơn (Thanh Hóa)

Thành phần: Gỏi cá, gia vị, lá, chẻo, bánh tráng

Xóa